Title District Mobile Sector Sub Sector
RAMCAB, UNIPESSOAL LDA Dili +67077487482 EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
RAN AITANA II LDA Dili +67077325996 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
ROSCOES Dili +67077262148 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
SERIBETH Lautem +67077261742 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN
TABAKO STAR Viqueque +67077452317 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN
TELLYS SUPPLY UNIPESSOAL Dili +67077290788 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO | SERVISU TELEKOMUNIKASAUN NO EKIPAMENTU TELEKOMUNIKASAUN MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT) | EKIPAMENTO TELEKOMUNIKASAUN
TESA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077361984 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
TIMOR BIO MEDICAL, LDA Dili +67077356168 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
TIRELESS JD CLUB II, UNIPESSOAL LDA Dili +67077283064 EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO PESA REJERVA GERADOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
TOKO MIRA Dili +67077237833 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
TRADING MAUMATE Oecusse +67077246016 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
TRANSFORMA SUPPLY, LDA Dili +67077622311 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
TROMBA DO ELEFANTE SHOP, UNIPESSOAL LDA Dili +67077264562 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
TULA ABAS COMPANY Dili +67077295578 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN | KULSAUN | EKIPAMENTO OFICIO
TUSCANY Dili +67077325458 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
URUKAI II, UNIPESSOAL LDA Dili +67077270451 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
VECOM LOROSAE Dili +67077250187 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
VENI BAUCAU LDA II Dili +67077392251 EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
WORLDVIEW ENTERPRISE GENERAL TRADING AND SUPPLY, UNIPESSOAL LDA Dili +67077428328 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | EKIPAMENTU MEDIKAL | MOBILARIU BA UMA (FAA)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com