Title District Mobile Sector Sub Sector
GUILHERME KIOS Liquica +67076955127 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
HABURAS BA OIN Aileu +67078736628 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
HABURAS UNIDADE Lautem +67076521239 SASAAN UZA BA UMA KAIN EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | SASAAN BA TEIN
HALIBUR Aileu +67078191546 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
HAMORIS Ainaro +67075916729 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
HAVANA Oecusse +67000000000 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
HERO INTERNATIONAL Dili +67077319999 SASAAN UZA BA UMA KAIN EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | SASAAN BA TEIN
JHUDIT KIOS Liquica +67077353863 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
JOVICA Dili +67075676183 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
KBIIT LAEK Aileu +67077001789 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS AMOR Liquica +67077627415 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS FUTURU L’SAN ENIN Liquica +67076955271 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS KAMAL Liquica +67067077803 PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PRODUTU SUSU BEEN (PRODUSAUN) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | SASAAN BA TEIN
KIOS LAMPU MERAH Lautem +67076275804 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS LEO Liquica +67076400693 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
KIOS MAKU Liquica +67077658074 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
KIOS MAUFINO Manatuto +67077048614 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS NONU Liquica +67077353863 SASAAN UZA BA UMA KAIN | GROSISTA SASAAN BA TEIN | GROSISTA
KIOS ROZA Liquica +67077713433 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN BA TEIN
KIOS SIMOES Liquica +67077723066 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN BA TEIN
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com