Title District Mobile Sector Sub Sector
CARPINTARIA MORIS FOUN, UNIPESSOAL LDA Dili +67077256739 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MANUFATURA | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MANUFATURA MOBILARIU | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
CARPINTARIA SAO JOSE Ermera +67077317519 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
CARPINTARIA SAO PEDRO Aileu +67077322954 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
CHAMPIONS GENERAL TRADING, UNIPESSOAL LDA Dili +67077424143 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
COMPANIA RECOBA SUPPLY, LDA Dili +67077289504 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
COVA RUA DIAK Covalima +67077346619 ARTESENATOS | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MANUFATURA UKIRAN | LUKISAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MANUFATURA PAPELARIA | MANUFATURA MOBILARIU
CUTULAU II IMPORTATION, LDA Dili +67077240337 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
DA COSTA UNIPESSOAL LDA Ermera +67077661777 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | UMA CONTAINER | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MAKINA SELUK | MANUTENSAUN NO HADIA GERADOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT) | PAPELARIA OFICIO (ATK)
DELIMA CARPENTRY, LDA Dili +67077236753 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
DELIMA SUPPLY UNIPESSOAL LDA Dili +67077236753 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO
DILIANA DEPARTMENT STORE Dili +67077235642 PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | FAAN GERDOR | MOBILARIU BA UMA (FAA)
DON BEREK UNIPESSOAL LDA Dili +67077405299 SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN EKIPAMENTU MUSIKA NO SERVISU RECORDA MUSIKA | FAAN GERDOR | MOBILARIU BA UMA (FAA)
E-SUPPLIE Dili +67077232623 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FASIL UNIPESSOAL, LDA Dili +67077275093 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FATIELO, LDA Dili +67077289127 EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO FAAN GERDOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FATU BESI SONSE Covalima +67077363088 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FEMY FURNITURE, UNIPESSOAL LDA Dili +67077362022 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FERCE SUPPLIER UNIPESSOAL LDA Dili +67077429412 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FOE–UKU Lautem +67077259370 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
FOUN SIBILINGS Dili +67077450689 SASAAN UZA BA UMA KAIN MOBILARIU BA UMA (FAA)
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com