Title District Mobile Sector Sub Sector
HABURAS – Bernardo Pinto Viqueque +67077650457 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | RENOVASAUN REPARASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
HITURIA STAR, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077383207 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
HOLULLI UNIPESSOAL LDA Dili +67077355777 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
LEU-IDI UNIP.LDA Ainaro +67077325123 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
LOROASA SEPUASA, UNIPESSOAL LDA. Dili +67077290197 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU PINTOR | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
MAUROMA METAL WORK Dili +67077329703 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SERVISU SOLDA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
MEBEL FITRI Dili +67077267334 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
NEW LUCKY ALUMINIUM, UNIPESSOAL LDA Dili +67077451101 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MOBILARIU BA UMA (FAA) | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
OBRA DO PAI, UNIPESSOAL LDA Dili +67077277770 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
OSTICO LDA Baucau +67077263610 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | MANUFATURA JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MANUFATURA MOBILARIU
PRIMA TRUSSS, LDA Dili +67077245252 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN PVC BA ODAMATAN NO JANELA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
RAIOS DE CAMENACA Covalima +67077234576 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN RENOVASAUN REPARASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
ROMARIO UNIPESSOAL LDA Aileu +67077255252 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
SAFETY DEVELOPMENT Dili +67077322662 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
SANDER CARPINTARIA Dili +67077410145 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
SVD MISSION WORKSHOP MALIANA Bobonaro +67077364029 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | MANUFATURA JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MANUFATURA MOBILARIU
THALIA CARPINTARIA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077243936 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | VIAGEM, AKOMODASAUN, NO ALUGA FATIN JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ALUGA FATIN (BENKEL, EVENTU CONFERENSIA)
TROPICAL STONES Dili +67077236629 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | ARTESENATOS JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ARTESENATO VASU AI FUNAN
VILA CLARA CONSTRUCTION UNIPESSOAL LDA Ainaro +67077263845 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
WAI-ULA, UNIPESSOAL LDA. Viqueque +67077268941 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SERVISU PINTOR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com