Title District Mobile Sector Sub Sector
BINTANG TIMOR, LDA Dili +67077372057 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN
BUKA MORIS Dili +67077393046 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | KULSAUN
BUKA MORIS CARPENTRY Manatuto +67077376308 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA)
CAMELO LOROSAE III, UNIPESSOAL LDA Dili +67077270595 SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTU MEDIKAL | FARMACIA/APOTEK | DVD NO CD | EKIPAMENTO DEPORTE | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN | KULSAUN | EKIPAMENTO OFICIO | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
COMECA Oecusse +67077332632 SERVISU CONSULTORIA BA NEGOSIU | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | SASAAN UZA BA UMA KAIN MERKADURIA NO RELASAUN PUBLIKU | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN
DAVINCI Dili +67077259397 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | SASAAN BA TEIN | KULSAUN
ENO TRADING, LDA Dili +67077383888 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
ERNARO TETE Ainaro +67075432930 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN
FJD TRADING CONSTRUCTION, LDA Dili +67077246002 SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | SASAAN BA TEIN | KULSAUN | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT)
LOJA JOLUX Oecusse +67077290370 SAUDE, MEDICHINA NO REKREASAUN | SASAAN UZA BA UMA KAIN DVD NO CD | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN
LOZA KUIKAI NIAN, UNIP.LDA. Liquica +67077367002 SASAAN UZA BA UMA KAIN | GROSISTA SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN | GROSISTA
NAROMAN SAME Manufahi +67077343428 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | SASAAN BA TEIN
NIAPEN LOJA, LDA. Liquica +67077097333 SASAAN UZA BA UMA KAIN | GROSISTA SASAAN UZA BA HARIIS FATIN | EKIPAMENTO ELECTRONIKU BA UMA | SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | MOBILARIU BA UMA (FAA) | GROSISTA
SANBA GRAMER Oecusse +67077168723 SASAAN UZA BA UMA KAIN SASAAN DEKORASAUN UMA NIAN | SASAAN BA TEIN
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com