Title District Mobile Sector Sub Sector
2 VILA SALAZAR Dili +67077262503 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA
3M CONSTRUCTION NOVELTY Dili +67077357111 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
99 PETROLEUM LDA Dili +67073313199 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA
ADAM CONSTRUCTIONS, UNIPESSOAL LDA Dili +67077378680 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | DEMOLISAUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AI-ASA AIHELUK UNIPESSOAL .LDA Aileu +67077405368 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
AIBO CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA Ainaro +67077451975 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AICLEUK-AIBALO UNIP. LDA Aileu +67077320109 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
AIDALAU FURAK, UNIPESSOAL LDA Manufahi +67077613356 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIDILA UKIR CONSTRUCTION, LDA Ainaro +67077451976 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIDIMA, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077645402 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AILARI CO, LDA Aileu +67077388912 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AILELEHUN CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA Manufahi +67077253183 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AILEU FLOR, UNIPESSOAL LDA Aileu +67077265703 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIMEN CONSTRUCTION, LDA Ainaro +67077299957 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIMETREMA UNIP. LDA Ermera +67077282910 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | GROSISTA SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PROCESAMENTU BA AIHAN (TAHU, TEMPE, KRUPUK, KRIPIK AI FUAN/MODO) | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | MATERIAL PAKOTE | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | GROSISTA
AITARA CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA Dili +67077246794 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AITULA CONSTRUCTION AND ELECTRICAL, LDA Dili +67077237540 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AJECIN BROTHER CONSTRUCTION, LDA Dili +67077248044 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
AJOSA, UNIPESSOAL LDA Bobonaro +67077280950 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
ALBA, UNIPESSOAL Aileu +67077241063 CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com