Title District Mobile Sector Sub Sector
AIMETREMA UNIP. LDA Ermera +67077282910 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | GROSISTA SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PROCESAMENTU BA AIHAN (TAHU, TEMPE, KRUPUK, KRIPIK AI FUAN/MODO) | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | MATERIAL PAKOTE | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | GROSISTA
ALWAYS BUILDING Dili +67077303086 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | MATERIAL METAL SIRA | PVC BA BESI KANU
CARISMA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077236190 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | MATERIAL METAL SIRA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE
COMTER, UNIPESSOAL LDA. Viqueque +67077447783 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | MATERIAL METAL SIRA | SERVISU PINTOR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE
CROCODILE AGENCY Dili +67077331955 SERVISU CONSULTORIA BA NEGOSIU | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SERVISU DESENVOLVIMENTU NEGOSIU | MERKADURIA NO RELASAUN PUBLIKU | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | UMA CONTAINER | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | MATERIAL METAL SIRA | BAJA
DA COSTA, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077113561 AUTOMOTIV | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | TRANSPORTASAUN, LOGISTIK, NO SERVISUS COURIER FATIN FAAN NO ALUGA ROO NO HADIA ROO | FAAN MOTOR, ALUGA NO HADIA | FAAN KARETA NO ALUGA | MANUTENSAUN NO HADIA (MOTOR, KARETA NO CAMIONETA) | FAAN CAMIONETA NO KARETA BOOT SIRA SELUK | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | BESI NO SOLDA BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | BAJA | APOIU BE NO IRIGASAUN | SERVISU SOLDA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ALFANDEGA BROKERS NO IMPORTASAUN/ EXPORTASAUN AGENTS | SERVISUS TRANSPORTASAUN SASAAN INTERNASIONAL | TRANSPORTASAUN PASAGEIROS
EAST TIMOR ROOFING Baucau +67077238264 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL MATERIAL METAL SIRA | FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MOTA BOMBA
FITUN FOUN UNIP. LDA Aileu +67077335079 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | ALUGA NO FAAN MAKINA NO EKIPAMENTU CONSTRUSAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
FORTUNA BOLEHA, UNIPESSOAL LDA Baucau +67077402734 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE
HARI HAMUTUK, UNIPESSOAL LDA (CONSTRUCTION) Dili +67077253656 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | MATERIAL METAL SIRA | PVC BA BESI KANU
MIGRAJE BUILDING MATERIAL STORE Dili +67077232627 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA
NITIBE CONSTRUCTION, LDA Dili +67077326162 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | MATERIAL METAL SIRA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA
OSLO UNIPESSOAL LDA, Lautem +67077040063 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | MATERIAL METAL SIRA | RENOVASAUN REPARASAUN
RMS ENGINEERING & CONSTRUCTION, PTY LTD. Dili +67077236238 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA
TALEQUIHATA STAR Ermera +67077327292 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA
TIMOR BLOCK BUILDING INDUSTRY Dili +67077373618 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN MATERIAL METAL SIRA
VITUNG Lautem +67077292721 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN MATERIAL METAL SIRA
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com