Title District Mobile Sector Sub Sector
AICLEUK-AIBALO UNIP. LDA Aileu +67077320109 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
DA COSTA, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077113561 AUTOMOTIV | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | TRANSPORTASAUN, LOGISTIK, NO SERVISUS COURIER FATIN FAAN NO ALUGA ROO NO HADIA ROO | FAAN MOTOR, ALUGA NO HADIA | FAAN KARETA NO ALUGA | MANUTENSAUN NO HADIA (MOTOR, KARETA NO CAMIONETA) | FAAN CAMIONETA NO KARETA BOOT SIRA SELUK | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | BESI NO SOLDA BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | BAJA | APOIU BE NO IRIGASAUN | SERVISU SOLDA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ALFANDEGA BROKERS NO IMPORTASAUN/ EXPORTASAUN AGENTS | SERVISUS TRANSPORTASAUN SASAAN INTERNASIONAL | TRANSPORTASAUN PASAGEIROS
DOELTHEA JAYA II, UNIPESSOAL LDA Dili +67077387008 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
GRUPU CENTRU MULIA Baucau +67075622887 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
HULU-HEI FATUK AHU, UNIPESSOAL LDA Covalima +67077629071 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA
KARYA KEMBAR Bobonaro +67078255551 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
LOJA GIOVANI Viqueque +67077413390 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | ALUGA NO FAAN MAKINA NO EKIPAMENTU CONSTRUSAUN | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
LOROASA SEPUASA, UNIPESSOAL LDA. Dili +67077290197 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU PINTOR | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
LOROSAE BLOCK Baucau +67077336383 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
LUMINAR II Viqueque +67077276422 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | FAAN TINTA | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS)
LUZ DE TIMOR Dili +67073222079 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
MANULARI, UNIPESSOAL LDA Viqueque +67076705318 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU PINTOR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
MIGRAJE BUILDING MATERIAL STORE Dili +67077232627 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA
MORTILES UNIP. LDA Aileu +67077058685 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
QUEROLOK CONSTRUCTION UNIP LDA Aileu +67077332024 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
RMS ENGINEERING & CONSTRUCTION, PTY LTD. Dili +67077236238 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA
TIRILOLORIA Baucau +67075753334 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com