Title District Mobile Sector Sub Sector
AIMETREMA UNIP. LDA Ermera +67077282910 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | GROSISTA SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PROCESAMENTU BA AIHAN (TAHU, TEMPE, KRUPUK, KRIPIK AI FUAN/MODO) | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | MATERIAL PAKOTE | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | GROSISTA
CABURENO,UNIPESSOAL.LDA Baucau +67077272609 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | LOJA FAAN BESI
DA COSTA, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077113561 AUTOMOTIV | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | TRANSPORTASAUN, LOGISTIK, NO SERVISUS COURIER FATIN FAAN NO ALUGA ROO NO HADIA ROO | FAAN MOTOR, ALUGA NO HADIA | FAAN KARETA NO ALUGA | MANUTENSAUN NO HADIA (MOTOR, KARETA NO CAMIONETA) | FAAN CAMIONETA NO KARETA BOOT SIRA SELUK | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | BESI NO SOLDA BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | BAJA | APOIU BE NO IRIGASAUN | SERVISU SOLDA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ALFANDEGA BROKERS NO IMPORTASAUN/ EXPORTASAUN AGENTS | SERVISUS TRANSPORTASAUN SASAAN INTERNASIONAL | TRANSPORTASAUN PASAGEIROS
FITUN FOUN UNIP. LDA Aileu +67077335079 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | ALUGA NO FAAN MAKINA NO EKIPAMENTU CONSTRUSAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
FORTUNA BOLEHA, UNIPESSOAL LDA Baucau +67077402734 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE
HOLYWONO STORE, UNIPESSOAL LDA Dili +67077233378 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | FAAN TINTA | SERVISU PINTOR
HUADI INTERNATIONAL Dili +67077436222 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | FAAN TINTA
JKBM (JOVEN KIAK BUKA MALUK) Dili +67077437475 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN LOJA FAAN BESI | BESI NO SOLDA BESI
LOJA RISKY Bobonaro +67077382478 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | LOJA FAAN BESI
LOROSAE BLOCK Baucau +67077336383 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
LUMINAR II Viqueque +67077276422 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | FAAN TINTA | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS)
MIGRAJE BUILDING MATERIAL STORE Dili +67077232627 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA
TALEQUIHATA STAR Ermera +67077327292 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA
TATAMERO UNIP. LDA Covalima +67077270769 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | LOJA FAAN BESI | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com