Title District Mobile Sector Sub Sector
ABUTETIK CONSTRUCTION,UNIPESSOAL LDA. Viqueque +67076941113 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH
ACELDA UNIP. LDA Baucau +67077243226 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH
ACHIEVERS ENGINEERING & CONSTRUCTION COMPANY Dili +67077266872 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | RENOVASAUN REPARASAUN
ADAM CONSTRUCTIONS, UNIPESSOAL LDA Dili +67077378680 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | DEMOLISAUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AFALETA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077310843 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH
AIBO CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA Ainaro +67077451975 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIDALAU FURAK, UNIPESSOAL LDA Manufahi +67077613356 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AILARI CO, LDA Aileu +67077388912 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIMEN CONSTRUCTION, LDA Ainaro +67077299957 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AIMETAHUN, UNIPESSOAL LDA. Viqueque +67077485764 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN
AIMETREMA UNIP. LDA Ermera +67077282910 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | GROSISTA SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PROCESAMENTU BA AIHAN (TAHU, TEMPE, KRUPUK, KRIPIK AI FUAN/MODO) | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | MATERIAL PAKOTE | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | GROSISTA
AIRAE, UNIPESSOAL LDA Dili +67077391922 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN
AITARA CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA Dili +67077246794 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AITULA CONSTRUCTION AND ELECTRICAL, LDA Dili +67077237540 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
AJECIN BROTHER CONSTRUCTION, LDA Dili +67077248044 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
AJOSA, UNIPESSOAL LDA Bobonaro +67077280950 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
ALBA, UNIPESSOAL LDA Dili +67077479138 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
ALBINO UNIP.LDA Ermera +67067077078 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK
ALFA ORIENTE, UNIPESSOAL LDA Manufahi +67077390826 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN
ALFAGUA UNIP LDA Oecusse +67076208319 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN CONSTRUSAUN UMA | INGENERIA CIVIL | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com