Title District Mobile Sector Sub Sector
AIMETREMA UNIP. LDA Ermera +67077282910 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU | GROSISTA SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | SASAAN HEMU NO BE MALIRIN | ALKOHOL/TUA | PROCESAMENTU BA AIHAN (TAHU, TEMPE, KRUPUK, KRIPIK AI FUAN/MODO) | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS) | MASIN NO PIMENTAS (PRODUSAUN) | MATERIAL PAKOTE | TABAKO | TRIGU (PROCESAMENTU/PRODUSAUN) | GROSISTA
CASESE, UNIPESSOAL LDA. Viqueque +67078452187 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | SERVISU PINTOR | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
CENTRAL HARDWARE TRADE, UNIPESSOAL LDA Dili +67077244357 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK
DA COSTA UNIPESSOAL LDA Ermera +67077661777 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | SASAAN UZA BA UMA KAIN | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | UMA CONTAINER | FOUNDASAUN NO ESKABASAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | FAAN, MANUTENSAUN NO HADIA A/C | MAKINA SELUK | MANUTENSAUN NO HADIA GERADOR | MOBILARIU BA UMA (FAA) | EKIPAMENTO OFICIO | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT) | PAPELARIA OFICIO (ATK)
DA COSTA, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077113561 AUTOMOTIV | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | TRANSPORTASAUN, LOGISTIK, NO SERVISUS COURIER FATIN FAAN NO ALUGA ROO NO HADIA ROO | FAAN MOTOR, ALUGA NO HADIA | FAAN KARETA NO ALUGA | MANUTENSAUN NO HADIA (MOTOR, KARETA NO CAMIONETA) | FAAN CAMIONETA NO KARETA BOOT SIRA SELUK | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | BESI NO SOLDA BESI | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | BAJA | APOIU BE NO IRIGASAUN | SERVISU SOLDA | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | ALFANDEGA BROKERS NO IMPORTASAUN/ EXPORTASAUN AGENTS | SERVISUS TRANSPORTASAUN SASAAN INTERNASIONAL | TRANSPORTASAUN PASAGEIROS
DELTA FARMA II, UNIPESSOAL LDA. Dili +67077232854 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INSTALASAUN ELETRISIDADE/ MPH | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
DOELTHEA JAYA II, UNIPESSOAL LDA Dili +67077387008 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
FIAR DAME, UNIPESSOAL LDA Dili +67077283043 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | EKIPAMENTO NO MAKINA BOOT, GERADOR, A/C NO SOLAR PANEL | MOBILARIA, EKIPAMENTO NO SUPPLY BA OFICIO SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA | MANUTENSAUN NO HADIA GERADOR | EKIPAMENTO OFICIO | MOBILARIA OFICIO (FAAN DEIT) | PAPELARIA OFICIO (ATK)
FITUN FOUN UNIP. LDA Aileu +67077335079 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | INGENERIA CIVIL | ALUGA NO FAAN MAKINA NO EKIPAMENTU CONSTRUSAUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | MATERIAL METAL SIRA | FAAN TINTA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
GABRIEL LADIBAU BATACO Ermera +67077807349 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK
HAT BATU LETEN, UNIPESSOAL, LDA. Ermera +67077282560 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | PVC BA BESI KANU | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK
HITURIA STAR, UNIPESSOAL LDA Ermera +67077383207 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | APOIU BE NO IRIGASAUN | JANELA, ODAMATAN, NO INSULASAUN MATERIAL SIRA
HOLYWONO STORE, UNIPESSOAL LDA Dili +67077233378 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | VIDRU | LOJA FAAN BESI | FAAN TINTA | SERVISU PINTOR
HUADI INTERNATIONAL Dili +67077436222 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | LOJA FAAN BESI | FAAN TINTA
KASMANI IRON WORK AND ENGINEERING Dili +67077240226 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | INGENERIA CIVIL | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN
LAUKGATAL, UNIPESSOAL LDA Covalima +67077331349 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | CONSTRUSAUN ESTRADA
LESSANA CONSTRUCTION, UNIPESSOAL LDA. (LIMITADA) Ermera +67077265240 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | CONSTRUSAUN UMA | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SERVISU INSTALASAUN NO KANALISASAUN BE | PVC BA ODAMATAN NO JANELA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA | RAIHENEK, ALKATRAUN, NO FATUK | APOIU BE NO IRIGASAUN
LOJA FIRDAUS Baucau +67077354536 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN | PROSESAMENTU NO FAAN AIHAN NO SASAAN HEMU SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | SUPPLY GERAL BA AIHAN NO SASAAN HEMU (SUPERMERKADO NO KIOS)
LOJA GIOVANI Viqueque +67077413390 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN ARKITEKTU, DESENHO & CONSULTAN | SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN | SASAAN BA HALO CONSTRUSAUN (SEMENTE, BESI BETON) | ALUGA NO FAAN MAKINA NO EKIPAMENTU CONSTRUSAUN | EKIPAMENTO ELETRISIDADE FOUN | SUPPLY GERAL BA CONSTRUSAUN | AJULEIZU, NO SASAAN SELUK NEBEE SIMILAR
LOJA SAFALARY Baucau +67077318335 CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN SASAAN BA HARIIS FATIN, UMA FATIN TEIN
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com