Title District Mobile Sector Sub Sector
ANISO DAME ABA SUPPLY Viqueque +67077280802 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
ASSOCIASAUN PEQUARIU DO SUCOS (APS) Lautem +67077262756 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
BIL UNIPESSOALLDA Ermera +67077274161 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | CONSTRUSAUN NO RENOVASAUN EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTO KONJELADOR | HAMORIS TOOS NAIN | HAKIAK ANIMAL | PESCAS | FINI, KANTRERU BA FINI | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL | CONSTRUSAUN UMA | RENOVASAUN REPARASAUN | CONSTRUSAUN ESTRADA
DESESPERADO LDA Covalima +67077360350 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) HAKIAK ANIMAL | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
FINLOS Viqueque +67077252827 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) HAHAN ANIMAL | HAKIAK ANIMAL | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
MOISES PINTO HENRIQUES – FREELANCE TRAINER Dili +67077242637 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) | MANUFATURA VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL | MANUFATURA MOBILARIU
PT. CAIMALELOQUI UNIPESSOAL, LDA Dili +67077246523 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | HAHAN ANIMAL | HAMORIS TOOS NAIN | FINI, KANTRERU BA FINI | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
TIARLELO COMPANY Dili +67077282817 INDUSTRIA PRIMARIA (INKLUI AGRICULTUR NO PESCAS) EKIPAMENTO NO MAKINA AGRICULTOR | EKIPAMENTO KONJELADOR | EKIAPMENTO BA PROSESAMENTU AIHAN NO EKIPAMENTOS RELEVANTES | VACINA NO AI MORUK BA ANIMAL
Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com