Chefe no funcionario tekniko husi CDE partisipa formasaun

Atu estabelese diak program ne’ebe programado ona IADE (Instituto de Apoi ao Desenvolvimento Empresarial) ne’ebe hetan suporta husi projecto BOSS (Business opportunities and support Sevices)  fo kapasitasaun tan ba chefe no funcionario tekniko informasaun husi CDE (Centro Desenvolvimento Empresarial) iha distritu kona ba programa “ ligasaun merkado (bussiness matchmaking) […]

Social Media Auto Publish Powered By : XYZScripts.com